Používaný software

Software

Projekty zpracováváme s využitím specializovaných programů pro náš obor činnosti:

Nabízíme zajištění projektů v oboru od studie až po následnou spolupráci po dokončení stavby a to jak ve 3D (BIM), tak i klasickém 2D formátu.

Co je BIM ?

Zkratka BIM z anglického Building Information Modeling se obecně používá pro označení digitálního modelu budovy, který umožňuje výměnu informací v rámci procesu návrhu projektu, výroby, výstavby a používání budovy.

Co na to Wikipedie?

A co na to my ?
Nabízíme nejen zadavatelům, ale i uživatelům informace, které projekt ve 2D nemůže obsahovat.
BIM vidíme jako týmovou spolupráci. Úplně prvním výstupem je jasná a přehledná koordinace nejen profesí mezi sebou, ale i mezi stavební částí BIM modelu.

Přínos použití BIM modelu jsme si ověřili při pasportizaci potrubních rozvodů v kolektorech, kdy přehlednost a vizualizace při kontrole naměřených hodnot jsou neocenitelní pomocníci. A hotový BIM model pro uživatele ? Jednoduše a přehledně získané informace uživatel jistě ocení.

Zpracování projektové dokumentace Zdravotně technických instalací a Plynových zařízení v BIM (Revit) je standardem. Pokračujeme v rozšíření BIM i do venkovních objektů inženýrských sítí, kdy kombinujeme práci s Civil 3D a Revit.

Dílčí podklady doplňujeme 3D skenováním vlastními kapacitami.

logo.png

Sídlo společnosti a vedení účetnictví je v Praze, projekční kancelář v Brně.

A Durďákova 1786/5, 613 00 BrnoE ladislav.pilar@strecha.cz M +420 542 213 909